Thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở trẻ

Vitamin & Khoáng chất

Dạng lỏng (100mL) cho trẻ tập đi từ 1-3 tuổi
Dạng viên nang (60 viên) cho trẻ từ 7 tháng trở lên
Dạng viên nang (90 viên) cho trẻ từ 12 tháng trở lên
Dạng lỏng (100mL) cho trẻ từ 1 tuổi trở lên
Dạng lỏng (200mL) cho trẻ từ 1 tuổi trở lên
Dạng lỏng (200mL) cho trẻ từ 1 tuổi trở lên
Dạng lỏng (200mL) cho trẻ từ 7 tháng tuổi trở lên
Dạng lỏng (200mL) cho trẻ từ 3 tuổi trở lên
Dạng lỏng (45mL) cho trẻ sơ sinh

Có thể bạn quan tâm